Новини

Стартират нови курсове с продължителност от 150 часа
12 март, понеделник
От месец март стартират нови курсове с продължителност от 150 часа в областта на селското стопанство. Новите теми са съсредоточени в областта на животновъдството и пчеларството. Желаещите обучаеми ще [прочети докрай]
Стартира прием по подмярка 7.2 от ПРСР
8 март, четвъртък
Днес, 08.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите  [прочети докрай]
100 милиона евро от ПРСР ще бъдат отделени за инфраструктура през 2018 г.
6 март, вторник
100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година. Средствата се разпределят по следния начин: 50   000 000 евро [прочети докрай]
Двойно по-високи субсидии за младите фермери от 2018 г.
6 март, вторник
С последното изменение на  Закона за подпомагане на земеделските производители се увеличава субсидията по Схемата за Млади земеделски стопани (МЗС). Надбавката, която бенефициентите, участващи по  [прочети докрай]
ДФЗ изплати над 91 млн. лева за необлагодетелствани райони за Кампания 2017
20 февруари, вторник
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от [прочети докрай]
Ясно е първото класиране по пчеларската програма за 2018 г.
16 февруари, петък
Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите 1742 заявления по мерки А, Б, В, Г и Д, за финансовата 2018 г., от Национална програма по [прочети докрай]
Стартира прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“
14 февруари, сряда
От днес, 14 февруари, стартира приемът през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, който ще [прочети докрай]
МЗХГ публикува индикативен график за директните плащания за Кампания 2017
10 януари, сряда
Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат [прочети докрай]

За вас земеделци
нашите водещи услуги