Схема за подпомагане на земеделски стопани за протеинови култури

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 15 818 180 евро. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ по схемата за текущата кампания.

 

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните протеинови култури:

 • фасул (зърно);
 • леща;
 • нахут;
 • грах (фуражен за зърно);
 • фъстъци;
 • соя;
 • бакла;
 • люцерна;
 • еспарзета;
 • фий;
 • детелина;
 • вигна;
 • бурчак;
 • лупина;
 • звездан
 • и/или смески от гореизброените.

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на парцела да е 0.1 ха.

 

Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите, заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното стопанство, за да получат и зелено плащане.