Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания