Този форум съдържа 23 теми, и последно в него писа "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД преди 3 години, 5 месеца.

Преглеждане на теми - 1 до 15 (от общо 23)
Тема Участници Отговори Свежест
 
Дажби за млечни крави с различна млечност

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 4 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Фактори, влияещи върху млечната продуктивност при кравите

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 4 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Особености при размножаване на биволите

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Хранене и гледане на разплодни юници

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Продуктивно дълголетие на кравите

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Основни положения при храненето на говедата

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 2 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Родопско късорого говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 1 месец

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Условия за създаване на месодайно говедовъдство

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 3 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Сименталско говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 4 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Угояване на телета

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Хранене на малки телета

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 5 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Българско сименталско говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 6 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Българско червено говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 6 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Българско черношарено говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 6 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Американско кафяво говедо

Започната от: "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

1 1 преди 3 години, 6 месеца

"Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД

Преглеждане на теми - 1 до 15 (от общо 23)

Трябва да влезете в системата за да отворите нова тема.